Winkel alle categorieën
HomeVeelgestelde vragen

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze overeenkomst aandachtig voordat u doorgaat

Welkom bij www.geekbuying.com! Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de website op www.geekbuying.com. Deze verklaring is een juridisch bindende overeenkomst tussen u als de gebruiker (s) van de site (hierna "u", "lid", "klant" of "gebruiker" genoemd) en www.geekbuying.com (hierna "wij", "onze", "ons" of "Geekbuying", "site" genoemd), Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u producten bestelt op onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Litouwen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Litouwen voor geschillen.

gebruikersovereenkomst

Door deze website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u bent gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, terwijl u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

Onze producten en diensten zijn voornamelijk gericht op volwassenen. Als u minderjarig bent, verzeker u er dan van dat u de Site bezoekt onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd.

1. Overeenkomstvoorwaarde

1.1 Als voorwaarde van uw toegang tot en het gebruik van de Site of Services, gaat u ermee akkoord dat u voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van de Site of Services.

1.2 U stemt ermee in om de Site of Services uitsluitend te gebruiken voor uw eigen privé- en interne doeleinden. U stemt ermee in dat (a) u geen Diensten of informatie, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, videoclips, geluid, mappen, bestanden, databases of lijsten, enz. Zult kopiëren, reproduceren, downloaden, opnieuw publiceren, verkopen, distribueren of opnieuw verkopen. beschikbaar op of via de Site (de "Inhoud van de Site"), en (b) u zult geen Inhoud van de Site kopiëren, reproduceren, downloaden, compileren of anderszins gebruiken voor het exploiteren van een bedrijf dat concurreert met Geekbuying, of anderszins commercieel exploiteert de inhoud van de site. Het systematisch ophalen van Site-inhoud van de Site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory (hetzij door robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen) te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van Geekbuying is verboden. Gebruik van inhoud of materialen op de Site voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​in de Voorwaarden is verboden.

1.3 U moet het Privacybeleid van Geekbuying lezen dat de bescherming en het gebruik van persoonlijke informatie regelt over Gebruikers die in het bezit zijn van Geekbuying en onze partners. U gaat akkoord met het gebruik van de persoonlijke informatie over u in overeenstemming met de Privacy Policy.

1.4 Geekbuying kan Gebruikers toegang verlenen tot inhoud, producten of diensten die door derden worden aangeboden via hyperlinks (in de vorm van een woordlink, banners, kanalen of anderszins), API of anderszins op de website van die derde. U wordt gewaarschuwd om de algemene voorwaarden en / of het privacybeleid van dergelijke websites te lezen voordat u de Site gebruikt. U erkent dat Geekbuying geen controle heeft over de website van dergelijke derden, deze website niet controleert en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens iemand voor een dergelijke website of enige inhoud, producten of diensten die op dergelijke websites beschikbaar worden gesteld.

1.5 U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen om de integriteit van de computersystemen of -netwerken van Geekbuying en / of enige andere Gebruiker te ondermijnen, noch om ongeautoriseerde toegang tot dergelijke computersystemen of -netwerken te verkrijgen.

1.6 U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen die de integriteit van het feedbacksysteem van Geekbuying zou kunnen ondermijnen, zoals het achterlaten van positieve feedback voor uzelf met behulp van secundaire Member-ID's of door derden of door het laten van ongegronde negatieve feedback voor een andere gebruiker.

2. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

2.1 Gebruiker moet op de Site zijn geregistreerd om sommige Services te gebruiken. Behalve met toestemming van geekbuying mag één gebruiker slechts één gebruikersaccount registreren op de site. Geekbuying kan een gebruikersaccount annuleren of beëindigen als Geekbuying redenen heeft om te vermoeden dat de gebruiker gelijktijdig twee of meer gebruikersaccounts heeft geregistreerd of gecontroleerd. Verder kan Geekbuying om welke reden dan ook de aanvraag van Gebruiker om registratie afwijzen.

2.2 Na registratie op de Site, zal Geekbuying een account toewijzen en een gebruikers-ID en wachtwoord afgeven (dit laatste wordt door een geregistreerde Gebruiker tijdens registratie gekozen) aan elke geregistreerde Gebruiker. Een account heeft mogelijk een web-e-mailaccount met beperkte opslagruimte voor de gebruiker om e-mails te verzenden of ontvangen. Nadat u Geekbuying User bent geworden, stemt u ermee in om Geekbuying toestemming te geven uw informatie op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de Privacybeleid.

2.3 Een set gebruikers-ID en wachtwoord is uniek voor één account. Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Geen enkele gebruiker mag het gebruik van uw Gebruikersaccount, ID of wachtwoord door een andere persoon buiten de eigen bedrijfsentiteit van de Gebruiker delen, toewijzen of toestaan. De gebruiker gaat ermee akkoord om Geekbuying onmiddellijk op de hoogte te stellen als u kennis neemt van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account.

2.4 Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle activiteiten die plaatsvinden in uw account (inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van bedrijfs- of productinformatie, klikken om eventuele aanvullende overeenkomsten of regels te accepteren, zich abonneren op of betalingen doen voor welke diensten dan ook, e-mails versturen met behulp van het e-mailaccount) geacht te zijn geautoriseerd door de gebruiker.

2.5 Gebruiker erkent dat het delen van uw account met andere personen of het toestaan ​​dat meerdere gebruikers uw account gebruiken (gezamenlijk "meervoudig gebruik"), onherstelbare schade kan toebrengen aan Geekbuying of andere Gebruikers van de Site. De gebruiker zal Geekbuying, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers vrijwaren tegen enig verlies of enige schade (inclusief maar niet beperkt tot winstderving) geleden als gevolg van het meervoudige gebruik van uw account. Gebruiker gaat er ook mee akkoord dat Geekbuying in het geval van meervoudig gebruik van uw account of het verzuim van Gebruiker om de veiligheid van uw account te behouden, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke inbreuk en heeft het recht Gebruikersaccount te schorsen of te beëindigen. zonder aansprakelijkheid jegens Gebruiker.

2.6 Gebruiker garandeert dat de informatie die u hebt verstrekt bij het registreren van uw Geekbuying-account accuraat, waarheidsgetrouw, legaal en geldig is en uitsluitend aan u toebehoort. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij aan Geekbuying verstrekken, en Geekbuying kan niet verantwoordelijk worden gehouden en biedt geen enkele vergoeding voor eventuele gevallen door onjuiste informatie.

2.7 Gebruiker heeft de mogelijkheid om de bestelling alleen te annuleren voorafgaand aan de verzending door contact op te nemen met ons ondersteuningscentrum. En Geekbuying behoudt zich het recht voor de order voor de bedieningsstrategie te annuleren met voorafgaande kennisgeving aan het gebruikersaccount. Zodra de bestelling is verzonden, kan de bestelling echter niet worden geannuleerd, gewijzigd of worden terugbetaald. Na ontvangst van het pakket, onze Retourbeleid komt in werking.

2.8 Gebruiker moet worden gerespecteerd om de optie te hebben om zich te abonneren of het abonnement op de nieuwsbrief te annuleren bij registratie.

2.9 Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat Geekbuying het recht heeft om de diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent te beëindigen in overeenstemming met haar eigen bedrijfsbehoeften (inclusief maar niet beperkt tot gevallen zoals het schenden van de voorwaarden van Geekbuying, onaanvaardbaar en onredelijke opmerkingen of gedragingen ten aanzien van het merkimago van Geekbuying).

2.10 Als u zich zorgen maakt of klachten hebt over onze service, stuur ons dan een e-mail direct op Contact. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij officiële autoriteiten. We zouden echter de kans om uw zorgen te behandelen waarderen voordat u de derde partijen benadert. Neem daarom in eerste instantie contact met ons op.

3. Acceptatie van bestellingsvoorwaarden

3.1 Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. Geekbuying behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken om welke reden dan ook een bestelling te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, omvatten beperkingen van de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die worden geïdentificeerd door onze afdeling voor krediet- en fraudebestrijding. We kunnen ook aanvullende controles of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. We zullen contact met u opnemen als het volledige of gedeeltelijke gedeelte van uw bestelling is geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.
Gezien de populariteit en / of leveringsbeperkingen van sommige van onze producten, zal Geekbuying mogelijk het aantal beschikbare producten moeten beperken. Geekbuying behoudt zich het recht voor om op elk moment beschikbare hoeveelheden te kopen, zelfs nadat u een bestelling hebt geplaatst.

3.2 Wanneer u een aankoop doet, gaat u ermee akkoord dat het risico van verlies van Geekbuying naar u overgaat vanaf het moment dat wij uw bestelling bij de vervoerder afleveren.
U draagt ​​alle gerelateerde aansprakelijkheden en risico's tijdens het transport door derden van uw bestelling.

3.3 Voor het betalen van de bestelling, verzending en levering, moeten gebruikers akkoord gaan met de vermelde voorwaarden Vracht en betalen.

3.4 Voor garantie en retour moeten gebruikers akkoord gaan met de voorwaarden Retourbeleid.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1-licentie gebruiken
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een exemplaar van het materiaal (informatie of software) van de website geekbuying.com te downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht en onder deze licentie kunt u de materialen niet wijzigen of kopiëren, de materialen voor commerciële doeleinden gebruiken of voor openbare (commerciële of niet-commerciële) poging tot decompilatie of reverse-engineer alle software op de website geekbuying.com, verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal of breng het materiaal over naar een ander persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door geekbuying.com worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

4.2 Disclaimer
De materialen op de website geekbuying.com worden "in de huidige staat" aangeboden. Geekbuying.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft geekbuying.com geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op enige andere website gelinkt aan deze website.

4.3 Beperkingen
In geen geval zullen geekbuying.com of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen,) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal op geekbuying te gebruiken. com, zelfs als geekbuying.com of een geekbuying.com bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

4.4 Revisies & Errata
De materialen op de website geekbuying.com kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. En, geekbuying.com garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Ook kan geekbuying.com op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op zijn website. Verder doet geekbuying.com geen enkele verbintenis om de materialen bij te werken.

4.5 Links
De website geekbuying.com heeft niet alle websites bekeken die gelinkt zijn aan haar internetsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde websites. Het opnemen van dergelijke links impliceert niet dat geekbuying.com de website goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

Gebruiksvoorwaarden Modificaties van 4.6 Website
De website geekbuying.com kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan haar website aanpassen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Over Geekbuying

Bij Geekbuying gaat het erom het leven van onze klanten comfortabel en slimmer te maken. We hebben een enorme selectie van producten en bieden onverslaanbare prijzen. Als je op zoek bent naar het nieuwste en het beste product in categorieën zoals slimme huis- en buitengadgets, dan is Geekbuying waar je moet zijn!

Geekbuying is de ultieme winkelhub voor nieuwe releases voor smart home-producten zoals stofzuigers, fitnessapparatuur zoals loopbanden, eersteklas meubels voor thuis en op kantoor, buitenartikelen zoals e-bikes, scooters en andere consumentengoederen zoals tv-boxen, RC Toys en zoveel meer! Shop vandaag nog je favoriete merken en producten!

Copyright © 2012-2021 GeekBuying.com. Alle rechten voorbehouden.